دانشكده علوم انساني و اسلامي

چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۱۶:۰۶

دکتر سمیه رفعتی


اطلاعات شخصی

 

نام: سمیه                              نام خانوادگی: رفعتی آلاشتی                                           

 

سوابق تحصیلی

 

دوره کارشناسی (1382-1378)

 

رشته تحصیلی: زمین شناسی

 

دانشگاه و شهر محل تحصیل: علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

دوره کارشناسی ارشد (1386-1383)

 

رشته تحصیلی: جغرافیای طبیعی    گرایش: کاربرد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

 

دانشگاه و شهر محل تحصیل: تربیت مدرس تهران

 

عنوان پایان نامه: تغییرپذیری منابع آب و اثر تغییر اقلیم بر آن

 

دوره دکتری (1391-1387)

 

رشته تحصیلی: جغرافیای طبیعی    گرایش: کاربرد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

 

دانشگاه و شهر محل تحصیل: خوارزمی

 

عنوان پایان نامه: تحلیل سیستم‌های همرفتی و بررسی الگوهای فضایی و زمانی آنها با استفاده از تصاویر ماهواره ای در جنوب غرب ایران

 

سوابق پژوهشی

 

علمی- پژوهشی

 

منوچهر فرج زاده، حسن لشکری، سمیه رفعتی، تغییرپذیری منابع آب و اثر تغییر اقلیم بر آن، تحقیقات منابع آب، سال پنجم- شماره 1

 

زهرا حجاری‌زاده، بهلول علیجانی، پرویز ضیاییان، مصطفی کریمی، سمیه رفعتی، ارزیابی بارش ماهواره ای 3B43 و مقایسه آن با مقادیر حاصل از تکنیک درون یابی کریجینگ، سنجش از دور و GIS ایران، سال 4، شماره 3.

 

زهرا حجاری‌زاده، مصطفی کریمی، پرویز ضیاییان، سمیه رفعتی، بررسی سامانه‌های همرفتی میان‌مقیاس با استفاده از تصاویر مادون قرمز ماهواره‌ای در جنوب‌غرب ایران، زیر چاپ در مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی.

 

زهرا حجاری‌زاده، مصطفی کریمی، پرویز ضیاییان، سمیه رفعتی،تحلیل الگوهای فضایی و زمانی سامانه‌های همرفتی با بارش بیش از 10میلی‌متر در جنوب غرب ایران، زیر چاپ در فصلنامه جغرافیا و توسعه زاهدان

 

سمیه رفعتی، زهرا حجاری‌زاده، مصطفی کریمی،تحلیل همدیدی شرایط رخداد سامانه‌های همرفتی میان‌مقیاس در جنوب‌غرب ایران، زیر چاپ در پژوهش‌های جغرافیای طبیعی

 

 

 

 

 

همایش و کنفرانس‌ها

 

Nikeghbal, M., Rafati, S.,A GIS-Based Assessment of the Relationships between Erosion and Desertification in a Semi-Arid Climate: Zarin-Dasht district, Fars province, The Sixteen National Conference of Geomatic,  National Cartographic Center of Iran, Tehran, Iran, 11-12 May 2009.

 

Farajzadeh, M. Nikeghbal, M., Rafati, S., Adab, H., Meteorological Drought Monitoring based on an efficient index, using Geostatistical analyst in Ghare Aghaj watershed_ Iran, The First International Conference on water crisis, Zabol University, Iran, 10-12 Mars 2009.

 

 

 

راه‌های ارتباطی

 

پست الکترونیکی: Rafatisomayeh@gmail.com    

 

شماره تماس: 3221849-0812  داخلی 120

آدرس: همدان، اسدآباد، خیابان امام خمینی، دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی


برچسب ها: دکتر سمیه رفعتی