دانشكده علوم انساني و اسلامي

چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۱۱:۲۴:۴۵

علوم تاریخ و الهیات


اعضای هیات علمی گروه تاریخ

شماره نام و نام خانوادگی تلفن داخلی
1 دکتر مهدی فیضی سخا 08133117804-7 434
2 دکتر مهدی ترکشوند 08133117804-7 417
3 دکتر جعفر هدایی 08133117804-7 432

برچسب ها: گروه الهیات