دانشكده علوم انساني و اسلامي

سه شنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۳۲:۴۸

مدیریت گروه علوم انسانی


دکتر سمیه رفعتی آلاشتی

مدیر گروه علوم انسانی

081-33117804-5   داخلی 115


برچسب ها: -