دانشكده علوم انساني و اسلامي

جمعه ۲۸ شهريور ۱۳۹۹ساعت: ۱۸:۰۸:۲۱

گروه جغرافیا


اعضای هیات علمی گروه جغرافیا

شماره نام و نام خانوادگی تلفن داخلی
1 دکتر زهره مریانجی 08133117804-7 427
2 دکتر سید محمد حسینی 08133117804-7 411
3 دکتر سمیه رفعتی 08133117804-7 438
4 دکتر حافظ مهد نژاد 08133117804-7 432

برچسب ها: گروه جغرافیا