دانشكده علوم انساني و اسلامي

سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۵۴:۱۳

گروه علوم تربیتی


اعضای هیات علمی گروه علوم تربیتی

شماره نام و نام خانوادگی تلفن داخلی
1 دکتر حسین مرادی مخلص 08133117804-7 431
2 دکتر وحید صالحی 08133117804-7 211